[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
.:: บริการประทับใจใฝ่สามัคคี เทคโนโลยีมาตรฐาน สานสายใยสู่ชุมชน ::.
ระบบรายงาน R504
 
Calendar
ประวัติความเป็นมา
ผลงานเด่นของโรงพยาบาล
หมายเลขติดต่อภานใน-นอก
รายงานข้อมูลบุคลากร สอ.
ค่านิยมของ รพ. (Core Value )
ตารางการให้บริการ รพ.ชุมพวง
แบบฟอร์มการรับสมัครงาน
OPD
ER
LR & OR
WARD I
WARD II
ซับพลาย
ศพร.
เวชระเบียน
งานประกัน / ปสช.
กายภาพบำบัด
งานจิตวิทยา
ศูนย์ส่งเสริม ระบบปฐมภูมิ
 
งานธุรการ
การเงิน&&งานพัสดุ
งานช่าง
งานโรงครัว
งานยานยนต์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานรักษาความปลอดภัย
องค์กรการแพทย์
เภสัชกรรม
แพทย์แผนไทย
ทันตกรรม
งานส่งเสริม
งานสุขาภิบาล
งานชันสูตร
ระบบรายงานโรคพิษสุนัขบ้า
ส่งรง0110 รง.5
กลุ่มเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กรมบัญชีกลาง
ส่งงบการเงินให้ CFO


 
 


  

กิจกรรมโรงพยาบาล
ศาลาพักญาติหลังนี้บูรณะซ่อมแซมใหม่ทั้งหลัง

จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


                     ศาลาพักญาติหลังนี้บูรณะซ่อมแซมใหม่ทั้งหลังเมื่อ ธันวาคม 2555
ด้วยเงินบริจาคองค์กรเภสัชกรรม จำนวน 81,860 บาท ทดแทนหลังเดิมที่ได้รับบริจากมาจากห้างยงประเสริฐ ตั้งแต่ก่อสร้างโรงพยาบาล เมื่อปี 2524

 เข้าชม : 382


กิจกรรมโรงพยาบาล 5 อันดับล่าสุด

      นักจิตวิทยาร.พ.ชุมพวง ออกเยี่ยมให้ความรู้กฎหมายห้ามจำหน่ายสุรา 23 / ส.ค. / 2558
      ท่านนายอำเภอชุมพวง พร้อมด้วยคณะ 17 / ส.ค. / 2558
      กิจกรรมวันรณรงค์สูบบุหรี่ 58 5 / มิ.ย. / 2558
      นายอำเภอชุมพวง ร่วมลงนามสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 28 / พ.ค. / 2558
      ประเพณีวันสงการณ์ ประจำปีโรงพยาบาลชุมพวง 58 20 / เม.ย. / 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 
Home       News        E-office