[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
.:: บริการประทับใจใฝ่สามัคคี เทคโนโลยีมาตรฐาน สานสายใยสู่ชุมชน ::.
ระบบรายงาน R504
 
Calendar
ประวัติความเป็นมา
ผลงานเด่นของโรงพยาบาล
หมายเลขติดต่อภานใน-นอก
รายงานข้อมูลบุคลากร สอ.
ค่านิยมของ รพ. (Core Value )
ตารางการให้บริการ รพ.ชุมพวง
แบบฟอร์มการรับสมัครงาน
OPD
ER
LR & OR
WARD I
WARD II
ซับพลาย
ศพร.
เวชระเบียน
งานประกัน / ปสช.
กายภาพบำบัด
งานจิตวิทยา
ศูนย์ส่งเสริม ระบบปฐมภูมิ
 
งานธุรการ
การเงิน&&งานพัสดุ
งานช่าง
งานโรงครัว
งานยานยนต์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานรักษาความปลอดภัย
องค์กรการแพทย์
เภสัชกรรม
แพทย์แผนไทย
ทันตกรรม
งานส่งเสริม
งานสุขาภิบาล
งานชันสูตร
ระบบรายงานโรคพิษสุนัขบ้า
ส่งรง0110 รง.5
กลุ่มเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กรมบัญชีกลาง
ส่งงบการเงินให้ CFO
  

  

4 / ก.พ. / 2557 : เภสัชกรรม
อันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ
น้ำมันทอดซ้ำ คือ น้ำมันที่ผ่านการทอดอาหารซ้ำกันหลายๆ ครั้ง
22 / พ.ย. / 2556 : รพ.ชุมพวง
แบบตัวอย่างงานวารสาน ปี 55
แบบตัวอย่างงานวารสาน ปี 55
17 / ต.ค. / 2556 : รพ.ชุมพวง
สรุปผลการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก วันที่ 27 – 29 กันยายน 2556
สรุปผลการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกโครงการต้อกระจกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชุมพวงร่วมกับทีมจักษุแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
16 / ก.ย. / 2556 : CQI โรงพยาบาล
จุดคัดกรองผู้ป่วย (Triage)
ให้บริการคัดกรองประเภทผู้ป่วย โดยเริ่มตันตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารับบริการที่ รพ
18 / ก.ค. / 2556 : CQI โรงพยาบาล
รายละเอียด พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องจากการประชุมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาล
16 / ก.ค. / 2556 : CQI โรงพยาบาล
ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
4 / ก.ค. / 2556 : เภสัชกรรม
การบริหารยาเดิมของผู้ป่วยใน
แนวทางปฏิบัติ Medication Reconciliation
13 / มิ.ย. / 2556 : CQI โรงพยาบาล
“มารู้จักสมุนไพรหญ้าดอกขาวลดบุหรี่”
แก้ปวดท้อง ท้องอืด ช่วยลดความอยากบุหรี่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>ข่าวประชาสัมพันธ์ Information
26 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
14 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ และวันเลื่อน สอบลูกจ้าง
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
4 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการตรวจหน่วยไตเทียม
คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเครื่องไตเทียม (ตรต.)ให้โรงพยาบาลชุมพวงได้รับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟองเลือกด้วยเครื่องไตเทียม
9 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
31 พฤษภาคมของทุกปีนั้นเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกและวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2556
31 พฤษภาคมของทุกปีนั้นเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกและวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2556
15 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปข้อเสนอแนะการเยี่ยมสำรวจ
สรุปผลการเยี่ยมติดตามประเมินความก้าวหน้าตามมติกรรมการ(12 เดือน)
5 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศงานเวชระเบียน รพ.ชุมพวง
มีความประสงค์จะทำลายเวชระเบียน (ประวัติการรักษาพยาบาล)ผู้ป่วยใน ปี 2548 - 2549


กิจกรรม รพ.    

10 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมโรงพยาบาล
Home health care
ตอนรับทีมโรงพยาบาลปักธงชัยจังหวัดนคราชสีมา ที่เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home health care) และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
25 / มี.ค. / 2557 : กิจกรรมโรงพยาบาล
รายงานการประชุมตามโครงการชุมพวงร่วมใจป้องกันภัยจากการจมน้ำ
จากโครงการกลุ่มเป้าหมายในการประชุม คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา อบต./เทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ประธานอสม.แต่ละหมู่บ้าน
14 / มี.ค. / 2557 : กิจกรรมโรงพยาบาล
โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก ครั้ง 1/2557
ผ่าตัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557เริ่มผ่าตัด เวลา 13.03 น. ถึง 23.30 น.
11 / ก.พ. / 2557 : กิจกรรมโรงพยาบาล
ศูนย์พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จัดอบรมให้ความรู้
วันที่ 30 มกราคม 2557 ศูนย์พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพวงได้จัดประชุมวิชาการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
4 / ก.พ. / 2557 : กิจกรรมโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมพวงรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
โรงพยาบาลผ่านการรับรองผลการดำเนินงาน โครงการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับดีมาก (ระดับ 5 ) ประจำปี 2556
4 / ก.พ. / 2557 : กิจกรรมโรงพยาบาล
รูปภาพกิจกรรมการดำเนินงานอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลชุมพวง ประจำปี 2557
รูปภาพกิจกรรมการดำเนินงานอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลชุมพวง ประจำปี 2557

ดูกิจกรรมทั้งหมด


งานนำเสนอ VDO รพ.

ดูเพิ่มเติม
งาน Home Health Care โรงพยาบาลชุมพวง
การสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 
Home       News        E-office